คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 357.4 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.07 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 634.87 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคลการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 750.8 KB