ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวจิราพรรณ ไทรงาม ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา ได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีเลิศ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ
ขอแสดงความยินดี
 
กับนางสาวจิราพรรณ ไทรงาม ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา ได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีเลิศ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2564,22:29   อ่าน 61 ครั้ง