ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสุพรรษา โอมแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา ได้รับรางวัลระดับคุณภาพดี การประกวด Clip Video การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดี
 
กับนางสุพรรษา โอมแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา ได้รับรางวัลระดับคุณภาพดี การประกวด Clip Video การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2564,22:30   อ่าน 63 ครั้ง