ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านหลังเขา ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ประกาศโรงเรียนบ้านหลังเขา เรื่อง ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564
    แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน วันที่ 15-16 ต.ค.64 จะมีการ
1. การส่งแบบวัดและประเมินผล(กลางปี)   
2. การรับเงินค่าอาหารกลางวัน
3. การรับอาหารเสริม(นม) 
    หมายเหตุ...ให้นักเรียนส่งใบงานทุกใบงานที่ค้างส่ง , แบบฝึกคัดคำพื้นฐาน และสมุดวาดเขียน พร้อมเขียนชื่อกำกับใบงานทุกใบ
    สถานที่รับ   รับบริเวณเต็นท์หน้าโรงเรียนค่ะ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคโควิด-19 ให้ผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
มาตามเวลาที่กำหนดในแต่ละชั้น ลงทะเบียนไทยชนะ  เว้นระยะห่าง
    ขอขอบคุณค่ะ
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2564,07:49   อ่าน 69 ครั้ง