ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านหลังเขา เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ประกาศโรงเรียนบ้านหลังเขา
เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand เรียนรู้ผ่านใบงานประกอบหนังสือเรียนให้นักเรียนรับแบบฝึกหัดใบงานไปเรียน โดยมีครูชี้แจงการปฏิบัติหรือให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ประกอบกับมีผู้ปกครองช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่บ้าน และผสมผสานกับการเรียนในรูปแบบ On-Air เป็นการเรียนผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) ตามความเหมาะสมตามตารางเรียนที่โรงเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2564,23:25   อ่าน 134 ครั้ง