ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงาน 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม
       โรงเรียนบ้านหลังเขา ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และครู ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ   ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ด้านคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร และครูผู้สอน  ประจำปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2565,14:48   อ่าน 145 ครั้ง