ภาพกิจกรรม
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์) โครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2564 วันที่ 9 ตุลาคม 2564
 ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์)
โครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2564
     การอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพความเป็นครู กิจกรรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ จังหวัด ตรัง วันที่ 9 ตุลาคม 2564
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2564,18:10   อ่าน 53 ครั้ง